Błąd
  • Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów ledziny oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów ledziny oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Diakonia ewangelizacyjna

Działalność ewangelizacyjna

1. Spotkania Ewangelizacyjne z Mszami o uzdrowienie/uwolnienie i posługa charyzmatyczna

Kilka razy w miesiącu (z wyjątkiem ferii letnich i zimowych) Wspólnota organizuje otwarte  spotkanie ewangelizacyjne z posługą charyzmatyczną i modlitwami wstawienniczymi (w tym o uzdrowienie i uwolnienie). Punktem kulminacyjnym jest spotkanie z żywym Chrystusem w Eucharystii odprawianej w intencjach (zbiorowych) o uzdrowienie.

Głoszenie Ewangelii jest istotnym elementem spotkania, bo rodzi wiarę otwierającą na zbawczą moc Chrystusa. Słowo Boże objawia Boży plan i wzywa do nawrócenia i spowiedzi św. Przepowiadaniu słowa - zgodnie z Pismem (zob. Mk 16,15nn) towarzyszą znaki (cuda) potwierdzające prawdziwość Ewangelii. Nawrócenie prowadzi do udziału w Uczcie Eucharystycznej, na której Kościół przeżywa spotkanie ze swym zmartwychwstałym Panem, który posyła Ducha Świętego, uwalnia, uzdrawia, obdarza łaską, oświeca i umacnia, rozdziela charyzmaty, czyli nadprzyrodzone dary funkcyjne do posługi w Kościele i w misji ewangelizacji (proroctwo, charyzmaty uzdrawiania, czynienia cudów...). W drugiej części spotkania odbywają się modlitwy wstawiennicze nad poszczególnymi osobami, prowadzone przez  uformowanych i przygotowanych do tej posługi członków Wspólnoty.

2. Misje ewangelizacyjne

Co roku wspólnota podejmuje się prowadzenia rekolekcji adwentowych, wielkopostnych dla różnych parafii. Są to rekolekcje o charakterze ewangelizacyjnym z posługą charyzmatyczną.

W latach 2010-2011 abp. Stanisław Nowak ogłosił rok ewangelizacji w Archidiecezji Częstochowskiej. W związku z tym w każdej parafii musiały odbyć się misje związane z peregrynacją relikwii Świętego Krzyża. Nasza wspólnota podjęła się prowadzenia misji ewangelizacyjnych trwających około tygodnia aż w 7 parafiach. Z perspektywy czasu widać liczne owoce tej posługi nie tylko wśród świeckich, lecz również duchownych.  

3. Ewangelizacja na ulicach, dworcach

W naszej wspólnocie są także osoby, które czują się przynaglone do niesienia Chrystusa ludziom, którzy nie chodzą już do kościoła z różnych przyczyn. Żeby do nich się dostać trzeba wyjść na ulice miasta, na dworce itd. Takie działania są oczywiście oparte o przygotowanie warsztatowe (na rekolekcjach i w ramach własnego rozwoju np. po przez czytanie na temat nowej ewangelizacji) i modlitewne. Przed taką zorganizowaną posługą zawsze następuje błogosławieństwo i posłanie kapłana dla ewangelizatorów by uświadomić im głębiej, że nie idą tam sami i że wszelakie owoce tej służby są zasługą Ducha Świętego.

4. Ewangelizacja w więzieniach

W wspólnocie nie brakuje osób które chcą nieść wolność tym, którym przynajmniej fizycznie brakuje jej najbardziej, czyli ludziom zamkniętym w zakładach karnych. Więzienie fizyczne jest często powiązane z „więzieniem duchowym”. Diakonia muzyczna przygotowuje spotkania od strony muzycznej; śpiew na Eucharystii, nagrane piosenki odtwarzane w radiowęźle itp. Owocność posługi widać w zmianie życia poszczególnych więźniów; coraz więcej osób przystępuje do sakramentów świętych.

5. Ewangelizacja przez środki masowego przekazu

Wspólnota stworzyła radio internetowe „MAMRE”. Na dzień dzisiejszy można w nim słuchać Pisma Świętego, konferencji i kazań księdza moderatora Włodzimierza Cyrana. Jest to świetna alternatywa dla muzyki w komercyjnych stacjach radiowych. Więcej informacji pod adresem: http://mamre.pl/Strona/multimedia/radio-mamre    

6. Koncerty ewangelizacyjne

W ramach warsztatów muzycznych, imprez okolicznościowych we wspólnocie takie jak chociażby „majówka”, czy misje/ rekolekcje w parafiach diakonia muzyczna przygotowuje otwarte koncerty ewangelizacyjne.

7. Ewangelizacja w ramach posługi charytatywnej

Osoby zaangażowane w diakonię charytatywną oprócz pomocy materialnej, którą niosą do rodzin, które sobie obrali pod stałą opiekę, ofiarowują też swój czas, ale przede wszystkim dzielą się swoim doświadczeniem Boga, co często kruszy ich serca. Poza pomocą czysto materialną, wspólnota troszczy się o pomoc duchową. I tak w dla osób potrzebujących, dla których organizowana jest pomoc materialna, organizowane są też spotkania ewangelizacyjno modlitewne.

8. Wakacyjne 10-ciodniowe rekolekcje ewangelizacyjne

 

{gallery}ledziny{/gallery}.

 

 

Fotografia Ślubna, Fotograf Ślubny