Msze św. w intencji o uzdrowienie i posługa charyzmatyczna

Dwa lub trzy razy w miesiącu (z wyjątkiem ferii letnich i zimowych) Wspólnota organizuje otwarte spotkanie ewangelizacyjne z posługą charyzmatyczną i modlitwami wstawienniczymi (w tym o uzdrowienie). Punktem kulminacyjnym jest spotkanie z żywym Chrystusem w Eucharystii odprawianej w intencjach (zbiorowych) o uzdrowienie.


Głoszenie Ewangelii jest istotnym elementem spotkania, bo rodzi wiarę otwierającą na zbawczą moc Chrystusa. Słowo Boże objawia Boży plan i wzywa do nawrócenia i spowiedzi św. Przepowiadaniu słowa - zgodnie z Pismem (zob. Mk 16,15nn) towarzyszą znaki (cuda) potwierdzające prawdziwość Ewangelii. Nawrócenie prowadzi do udziału w Uczcie Eucharystycznej, na której Kościół przeżywa spotkanie ze swym zmartwychwstałym Panem, który posyła Ducha Świętego, uwalnia, uzdrawia, obdarza łaską, oświeca i umacnia, rozdziela charyzmaty, czyli nadprzyrodzone dary funkcyjne do posługi w Kościele i w misji ewangelizacji (proroctwo, charyzmaty uzdrawiania, czynienia cudów...). W drugiej części spotkania odbywają się modlitwy wstawiennicze nad poszczególnymi osobami, prowadzone przez uformowanych i przygotowanych do tej posługi członków Wspólnoty.

Najbliższe Msze św. zobacz Kalendarium

Msze młodzieżowe

Spotkanie ewangelizacyjno-modlitewne dla młodzieży rozpoczyna się kerygmatem głoszonym przez kapłana, po którym odbywa się Eucharystia. Gromadzi się na niej duża ilość młodych ludzi z całej Polski, którzy chcą doświadczyć obecności Boga żywego. Tematyka spotkań koncentruje się wokół problemów nurtujących współczesną młodzież.

Najbliższe Msze św. zobacz Kalendarium

 

 NAJCZĘSTSZE PYTANIA - zobacz

rekolekcje wysoki zamekmamre plakat-1

Fotografia Ślubna, Fotograf Ślubny